IDRA Research ofron shërbime të plota te hulumtimit të tregut dhe opinionit. Ne realizojmë hulumtime Sasiore dhe Cilësore me standarte të larta si për klientë privatë dhe institucionalë. Metodat e përdorura përfshijnë anketa ballë-për-ballë, CATI (me telefon dhe kompjuter), CAPI (me kompjuter balle-per-balle), CAWI (online), grupe te fokusuara diskutimi, intervista në thellësi, testime produktesh, vizita te "blerësit" misterioz etj. IDRA Research ka nje rrjet prej 400 anketuesish që mbulojne te gjitha rajonet e Shqipërise si edhe 250 anketues që mbulojnë gjithe Kosoven. Nëpërmjet partnerëve tanë ne ofrojme shërbime të hulumtimet edhe në vende t/ tjera te Ballkanit ( Mali i Zi, Maqedoni, Bosnje & Hercegovine etj). Gjithashtu ne disponojmë të gjithë infrastrukturën e nevojshme për hulumtime cilesore.  Shumë marka lider ne treg përdorin shërbimet hulumtuese te IDRA-s.

IDRA është anëtare e ESOMAR (www.esomar.org) dhe aplikon standartin ISO 20252-2012 për "Hulumtimi social, i tregut dhe i opinionit".

Sasiore
 • Ballë për ballë (PAPI/CAPI)
 • CATI
 • CAWI
 • Testim në vendndodhje qendrore (CLT)
 Cilësore
 • Grupe te fokusuara
 • Intervista ne thellesi
 • Hulumtim "nga tavolina"
 • Hulumtim me vëzhgim 
 • Bleresi "misterioz"

Zgjidhjet Hulumtuese

Hulumtim Marketing
 • Hulumtim Marke
 • Hulumtim Konsumatori
 • Testim Koncepti/Produkti
 • Kënaqësi Konsumatore/Klienti
 • Hulumtim punonjësish
 • Analizë dhe Vlerësim Tregu
 • Vlerësim Performance 
 • Studime mbi Cmimet
 • Segmentim klientesh
 • Studime mbi Përdorimin dhe Sjelljen
Hulumtime Opinioni
 • Hulumtime Zgjedhore
 • Cilësi jete
 • Vlerësim çështjesh të përgjithshme
 • Studime Sociale
Hulumtime Ekonomike Eonomic Research
 • Hulumtime mbi Mjedisin e Biznesit 
 • Studime Biznesi 
Hulumtime mbi Median
 • Vleresim/Hulutim mediash
Hulumtime mbi Reklamat/Fushatat
 • Vlerësim Impakti
 • Testime Reklamasjh/Mesazhesh
Omnibus