Filter Items

Photo Gallery

Related Projects

Si dhe kur do te dalim nga shtepia?

  • Economic Growth
  • Democracy & Governance

Një analizë e tillë është ajo e përgatitur nga një grup me përbërje ekonomistë, sociologë, juristë dhe filozofë, Punimi i plotë është botuar online në faqen e Qendrës për Etikë të Universitetit të Harvardit. IDRA e sjell me pershtatje per situaten ne Shqiperi dhe duke perkthyer gjithe punimin ne shqip per te ndihmuar politikberesit.

Read More

Rekrutimi ne Administraten Publike, rendesia e profilit personal tek kandidatet.

  • Democracy & Governance

Zgjerimi i kapaciteteve për stafet rekrutuese të institucioneve qëndrore edhe në fushën e njohjes së personalitetit të kandidatëve është një risi në administratën publike dhe synon të rrisë cilësinë dhe përputhshmërinë e nëpunësve të rinj me nevojat e administratës.

Read More

Ngacmimin seksual dhe llojet e tjera te dhunes me baze gjinore

  • Democracy & Governance

Më shumë se 50% e grave dhe vajzave që janë rrezikuar nga ngacmimet nuk i raportojnë sepse kanë turp apo frikë që njerëzit do t’i gjykojnë ato apo familjet e tyre

Read More

Indeksi i Sundimit te Ligjit 2019

  • Economic Growth
  • Democracy & Governance

Gjatë vitit 2018 IDRA Research & Consulting udhëhoqi për llogari të Ëorld Justice Project mbledhjen e të dhënave të Shqipërisë, pjesë të studimit të shtrirë në 126 vende të botës “Indeksi i Sundimit të Ligjit 2019”.

Read More

Konsulence per Monitorimin dhe Vleresimin e projektit te Burimeve Ujore dhe Ujitjes

  • Monitoring & Evaluation

Konsorciumi i përbërë nga IDRA Research & Consulting (udhëheqës) dhe Instituti i Studimeve Ekonomike dhe Transferimit të Dijes (anëtare) është shpallur fitues nga Banka Botërore / Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në shërbimin e konsulencës " për Monitorimin dhe Vlerësimin e projektit të Burimeve Ujore dhe Ujitjes "(WRIP).

Read More

IDRA shpallet fituese e cmimit Partneri me kontrollin me te mire te cilesise nga Gallup

DRA Research & Consulting u vlerësua me çmimin "Kontrolli më i Mirë i Cilësisë" nga Gallup Word Poll, gjatë një konference të mbajtur më 18-21 Shkurt, 2019, në Royal Olympic Hotel, Athinë.

Read More

Studentet, Protesta dhe Pakti per Universitetin

IDRAPOLL kreu anketën më të fundit me anëtarët e panelit online, duke kërkuar mendimin e tyre ndaj çështjes së protestës studentore dhe “Paktit për Universitetin”.

Read More

Cikli i trajnimeve online mbi Kodin e Procedurave Administrative

  • Democracy & Governance

Paraprakisht, skuadra e projektit ka përgatitur një manual praktik për zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative i cili ka si qëllim qartësimin dhe zbatimin e unifikuar të dispozitave të kodit nga nëpunësit e administratës publike gjatë ushtrimit të funksioneve publike.

Read More