Related Projects

Si dhe kur do te dalim nga shtepia?

  • Economic Growth
  • Democracy & Governance

Një analizë e tillë është ajo e përgatitur nga një grup me përbërje ekonomistë, sociologë, juristë dhe filozofë, Punimi i plotë është botuar online në faqen e Qendrës për Etikë të Universitetit të Harvardit. IDRA e sjell me pershtatje per situaten ne Shqiperi dhe duke perkthyer gjithe punimin ne shqip per te ndihmuar politikberesit.

Read More

Konsulence per Monitorimin dhe Vleresimin e projektit te Burimeve Ujore dhe Ujitjes

  • Monitoring & Evaluation

Konsorciumi i përbërë nga IDRA Research & Consulting (udhëheqës) dhe Instituti i Studimeve Ekonomike dhe Transferimit të Dijes (anëtare) është shpallur fitues nga Banka Botërore / Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në shërbimin e konsulencës " për Monitorimin dhe Vlerësimin e projektit të Burimeve Ujore dhe Ujitjes "(WRIP).

Read More

Studentet, Protesta dhe Pakti per Universitetin

IDRAPOLL kreu anketën më të fundit me anëtarët e panelit online, duke kërkuar mendimin e tyre ndaj çështjes së protestës studentore dhe “Paktit për Universitetin”.

Read More

IDRA RESEARCH & CONSULTING NENSHKRUAN MARREVESHJE ME UNIVERSITETIN ITALIAN PER KUALIFIKIMIN E METEJSHEM TE STAFIT

Së fundmi është nënshkruar një marrëveshje me Universitetin e Tuscia-s në Itali, e cila mundëson ndjekjen e programeve PHD për punonjësit e interesuar të IDRA që plotësojnë kriteret e parapërcaktuara për çdo program.

Read More