Related Projects

Konsulence per Monitorimin dhe Vleresimin e projektit te Burimeve Ujore dhe Ujitjes

  • Monitoring & Evaluation

Konsorciumi i përbërë nga IDRA Research & Consulting (udhëheqës) dhe Instituti i Studimeve Ekonomike dhe Transferimit të Dijes (anëtare) është shpallur fitues nga Banka Botërore / Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në shërbimin e konsulencës " për Monitorimin dhe Vlerësimin e projektit të Burimeve Ujore dhe Ujitjes "(WRIP).

Read More

Studentet, Protesta dhe Pakti per Universitetin

IDRAPOLL kreu anketën më të fundit me anëtarët e panelit online, duke kërkuar mendimin e tyre ndaj çështjes së protestës studentore dhe “Paktit për Universitetin”.

Read More