IDRA Advance ofron zgjidhje për të përmirësuar tregjet, mjedisin e biznesit, qeverisjen dhe shërbimet publike. 

Ne bëjmë strategji dhe ofrojmë zbatim ne fushat e mëposhtme:

I.Rritje Ekonomike,

II.Demokraci & Qeverisje

III.Zhvillim Urban

IV.Mjedis & Energji

V. Shërbime Monitorimi & Vlerësimi 

Klientët tanë janë institucione publike, organizata ndërkombëtare dhe kompani private.