Partnerët tanë

Telemetrix SHA - www.telemetrix.al

Telemetrix është një shoqëri aksionere e themeluar nga IDRA dhe partnerë në vitin 2012, e fokusuar në Matjen e Audiencës. Ofron matje të audiencës televizive (MAT) me anë të:

  1. i) - Cutting-edge technology solutions, ii) Reliable household panel dhe iii) Përpunimi profesional i të dhënave.

 

IDRA Institute -  www.idrainstitute.org

IDRA Institute është një organizatë jo-fitimprurëse, e tipit think tank nga e cila u formua IDRA Company. Ishte Njësia Hulumtuese e cila u nda nga Insituti në vitin 2006 për të formuark kompaninë IDRA shpk, e cila ofron shërbime kërkimore për sektorin privat dhe publik. Instituti vazhdon të jetë një partner zhvillimor për kompaninë tonë, ndërkohë që ne vazhdojmë të shërbejmë si krah i tyre kërkimor në çdo kohë që nevojitet.